Swish 0739876997 ange team namn, Med namn på dom som kör.

Konto nummer 6179-299499448 ange team namn och vilka som kör med namn .

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.